Sabr-ı Selamet

Kulların eziyetlerine karşı sabırlı ol. Sebatı elinden bırakma. Sen onların sana karşı azaplarına sabır gösterirsen Allah(C.C.) da senin kendisine karşı azabına(işlediğin günahlara) karşı sabırlı olur. Sen kulların azaplarına karşılık onları affet, Allah(C.C.) da seni kendisine karşı azabından(işlediğin günahlardan) dolayı affetsin. Sende kibir olmaz, olamaz. Muhakkak ki kibir Allah(C.C.)’a hastır. Kibirli olmak sadece O’na yakışır. Eğer sen sana azap eden bir kula karşı sabırlı olarak onu affedersen Allah(C.C.) da: “Sen benden daha mı affedicisin, daha mı sabırlısın. Benim verdiğim belaya böyle sabır gösterene ben daha büyük sabır gösteririm. Benim emrimle sana karşı azap eden kulumu affedeni ben daha büyük günahlarından dolayı affederim.” Der.

Allah(C.C.) kendisini Kelam-ı Kadim olan Kur’an-ı Kerim de şöyle anlatıyor: “Allah affedicidir, bağışlayandır.” (Nisa/99)

Sana karşı yapılan bir azabı affetmenin, o azaba karşı sebatlı olmanın mükafatı hakkında Allah(C.C.) Kur’an-ı Kerim de şöyle buyuruyor: “Hayrı açık ya da gizli tutarsanız veya bir kötülüğü bağışlarsanız, şüphesiz Allah affedicidir, güç yetirendir.” (Nisa/149) İşte o “Güç yetiren.” Rabbimiz her şeye Kadir olandır. O(C.C.) dilerse bir kişiyi sultan eder, dilerse berbat eder. O’nun her şeye güç yetiriyor olmasına, her şeye kadir olmasına sığınmak lazım… O’nun kudreti hakkında bolca düşünmek ve yaratılan her malükatta O’nun suretini görebilmek lazım.

Allah(C.C.) buyuruyor ki: “…Ne kadar az düşünüyorsunuz!” (Mümin/58) Ey düşüncesiz! Allah-u Teâlâ bu ayet-i kerime de nasıl da sitem ediyor: “Hiç düşünmüyorsun, bir düşünsen hakkımda ne bilgiler sahibi olacaksın, kudretimi göreceksin, oysa kudretimi görmek için keramet bekliyorsun, şu güneşin etrafında hiç bir yere bağlamadan döndürdüğüm dünya yetmez mi?” Diyor.

Düşün ki: Bir meniden bebek yapıyor. O bebeği istese bir anda, bir saniye de yaratabilecekken tam dokuz ay annesinin rahminde büyütüyor. O bebek dünyaya geldikten sonra, her geçen gün biraz daha büyüyor; hem bedenen, hem de ruhen… O minicik bebek gün geliyor; sabır ve sebatla dolu bir ömür geçirdikten sonra Allah(C.C.)’ın rahmetine kavuşuyor. Allah Azze ve Celle yaratırken, büyütürken, çoğaltırken ve hatta azaltırken dahi belli bir süre içerisinde büyük bir sabırla ve hiç yorulmadan yaratıyorken bizler O’na karşı ne kadar da sabırsızız!

Ey sabırsız! Sen tövbe et, yaptıklarının muhasebesini tut, sevaplarını-günahlarını bil. Sevaplarının artması için duacı, günahlarının bağışlanması için tövbeci ol. Seni de, beni de ve nice günahkarları da affedecek olan, affedebilecek olan sadece O(C.C.)’dur. Bir kimseye eziyet eden zalimdir. Bir eziyete göğüs gerip de sabırlı olmayan, azaba karşı affedici olmayan kimse de zalimdir. Çünkü o da nefsini büyük görüp, karşısındakinin eziyetlerine katlanmaması gerektiğini, onun kendisine böyle davranamayacağını düşünerek ona karşı affedici olmaz. Sen o zalimlerden olma Rabbine karşı tövbekar ol. Her zaman Allah(C.C.)’ın affına sığın O’ndan ümit ve korku ile bağışlanmayı dile. Yaptığın günahları bil ve onları tekrarlamaktan sakın. Muhakkak ki Allah(C.C.)’ı bilen ve O’na iman edenler kurtuluşa ererler. Allah(C.C.) kendisinden korku ve ümitle af dileyenlere cevap verir, onlara eziyet etmez.

Allah(C.C.) Kelam-ı Kadim de buyuruyor: “O müttakiler: Ey bizim Kerim Rabbimiz, biz iman ettik, günahlarımızı bağışla ve bizi cehennem azabından koru! diye yalvarırlar.”(Al-i İmran/16-17) Allah(C.C.) yine Kur’an-ı Kerim de buyuruyor: “O müttakiler ki çirkin bir iş yaptıklarında veya kendi nefislerine zulmettiklerinde, peşinden hemen Allah’ı anar, günahlarının affedilmesini dilerler. Zaten günahları Allah’tan başka kim affeder ki? Bir de onlar, bile bile işledikleri günahlarda ısrar etmez, o günahları sürdürmezler.” (Al-i İmran/135)

Ey bizlere can veren, mal veren, rızık veren Rabbim! Bizi sana karşı isyankar olmaktan muhafaza et. Sabır ve sebat gösteren kullarından eyle. Bizlere kamil iman nasip et ve bizi salihlerinin arasına kat. Bizleri halk içinde Hak ile olanlardan eyle. Gözümüz dünyayı görsede, elimiz dünya malına dokunsa da; bizi kalbi daima seni görenlerden eyle…Amin!

Engin DİNÇ

10.05.2013

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.