Kayıp Tarihimiz

kayip-tarihimiz

Taha Akyol’un Kayıp Tarihimiz isimli kitabını okuyorum. Sayın Akyol, Bir bölümde Amerikalı Tarihçi Justin McCarthy’in 2009 yılında katıldığı bir televizyon programında Osmanlı’nın 1900’lü yıllarındaki modernleşme girişimleri ve Sultan Abdülhamit’in yenilikleri hakkındaki konuşmalarına yer vermiş. Mc Carthy şöyle diyor: “Modernleşme ve kalkınma aslında kendi içinde zaten zordur… Osmanlılar hem kendi halkını ikna etmek zorunda kaldı, hem de kendi zihinlerini ve akıllarını değiştirmek zorunda kaldılar. Ama sürekli Avrupalıların da saldırısına uğradılar. Sadece Avrupa askerlerinin değil, Avrupalı bankacıların, Avrupalı iş adamlarının, diplomatlarının bir anlamda saldırılarına uğradılar ve kalkınmaları imkânsız hale geldi…”
 
Evet, McCarthy son derece haklı. Günümüzde de Sultan Abdülhamit gibi siyaset adamlarının yapmaya çalıştığı yenilikler ve büyüme hareketi; “Muasır medeniyetlerin üstüne çıkma” hedefi gerek içte yetişmiş FETÖ, PKK, DHKP-C vb. virüslerle engellenmeye çalışılıyor gerekse de CIA-MOSSAD ortaklığı ile dışarıdan ülke içinde kaos ortamı oluşturulmaya çalışılıyor. Ayrıca Avrupalı, Amerikalı ve İngiliz iş adamlarının ülke borsası üzerindeki oyunları da azımsanmayacak derece büyük… Durum bu haldeyken, dolar 3,40 TL seviyesine gelmişken darbe püskürtüp, sınır ötesi operasyon yapabiliyor bir taraftan da büyük enerji yatırımları yapıp, kentleşme alanında, sağlık alanında, eğitim alanında atılımlar yapıyorsak şunu unutmamalıyız! 1876’dan sonra ülkenin bir ucundan diğer ucuna kadar Hicaz demiryolu hattını döşeyen, İstanbul Üniversitesi, Galatasaray Lisesi gibi kurumları faal hale getiren, posta teşkilatını, Şişli Etfal Hastanesini, Darülaceze’yi kuran Abdülhamit’in ülkesi 1923’de yok oldu…
 
Sözün kısası şu ki; bugünün Abdülhamit’lerine yarın oturup ağlamamak, dövünmemek için destekçi olmalıyız. Bunu siyaset yapmak için söylemiyorum. Kimsenin koltuğu, orada oturup-oturmaması da umurumda değil, sadece geçmişten ders çıkartalım. Bugün yapılan tüm kalkınma ve gelişim hareketlerinde madden ve manen destek olalım. Birkaç kişinin yapmaya çalıştığıyla değil, bir karınca yuvasında yaşıyormuşcasına herkesin birlikte hareket etmesiyle büyüyebiliriz. Herkesin bir olmasıyla “Muasır medeniyetlerin üstüne çıkabiliriz.”
 
Sultan Abdülhamit’in otuz üç yıllık hükümdarlığında Osmanlı’ya kazandırdıkları
 
1. Mülkiye(Siyasal Bilgiler), Fakülte düzeyine getirilerek açıldı
2. Memurlara sicil tutulmaya başlandı
3. Eski Eserler Müzesi açıldı
4. Hukuk Fakültesi açıldı
5. Muhasebat Divanı (Sayıştay) kuruldu
6. Güzel Sanatlar Fakültesi açıldı
7. Ticaret Fakültesi açıldı
8. Yüksek Mühendislik Fakültesi açıldı
9. Dârülmuallimât (Kız Öğretmen Okulu) açıldı
10. Terkos Suyu hizmete girdi
11. Bütün yurtta İdadiler (Lise) açılmaya başlandı
12. Ziraat Bankası kuruldu
13. Bursa’da İpekhane açıldı
14. Halkalı Ziraat ve Veterinerlik Fakülteleri (Halkalı Ziraat ve Baytar Mekteb-i Âlisi) açıldı
15. Bursa Demiryolu hizmete girdi
16. Aşiret Okulu açıldı
17. Bütün yurtta Rüşdiyeler (Ortaokul) açılmaya başlandı
18. Kudüs Demiryolu hizmete girdi
19. Ankara Demiryolu hizmete girdi
20. Hamidiye Kâğıt Fabrikası kuruldu [29]
21. Kadıköy Gazhanesi kuruldu
22. Beyrut’ta liman ve rıhtım inşa edildi
23. Osmanlı Sigorta Şirketi (Osmanlı Umum Sigorta Şirketi) [30] kuruldu
24. Kadıköy Su Tesisatı hizmete girdi
25. Selanik-Manastır Demiryolu hizmete girdi
26. Şam Demiryolu hizmete girdi
27. Eskişehir-Kütahya Demiryolu hizmete girdi
28. Galata Rıhtımı inşa edildi
29. Beyrut Demiryolu hizmete girdi
30. Darülaceze(Kimsesizler yurdu) hizmete girdi
31. Mum Fabrikası kuruldu
32. Afyon-Konya Demiryolu hizmete girdi
33. Sakız Adası’nda Liman ve Rıhtım inşa edildi
34. İstanbul-Selanik Demiryolu hizmete girdi
35. Tuna Nehri’nde Demirkapı Kanalı açıldı
36. Şam-Halep Demiryolu hizmete girdi
37. Şişli Etfal Hastanesi hizmete girdi
38. Hicaz Telgraf hattı kuruldu
39. Hama Demiryolu hizmete girdi
40. Basra-Hindistan Telgraf hattı Beyoğlu’na bağlandı
41. Hamidiye Suyu hizmete girdi
42. Selanik’te Liman ve Rıhtım inşa edildi
43. Haydarpaşa Liman ve Rıhtımı inşa edildi
44. Maden Fakültesi açıldı
45. Şam Tıp Fakültesi açıldı
46. Haydarpaşa Askeri Tıp Fakültesi açıldı
47. Trablus-Bingazi Telgraf hattı kuruldu
48. Konya Ereğlisi’nde demiryolu hizmete girdi
49. Trablus Telsiz İstasyonu kuruldu
50. Bütün yurtta Telsiz İstasyonları kuruldu
51. Medine Telgraf Hattı kuruldu
52. Şam’da Elektrikli tramvay hizmete girdi
53. Hicaz Demiryolu hizmete girdi. 27 Ağustos’ta İstanbul’dan kalkan tren, 3 gün sonra Medine’ye ulaştı.
54. İlk rakı fabrikası Umurca açıldı.
55. İlk bira fabrikası Bomonti açıldı.

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.