Fakirliğin simgesi türban

Aslında örtünmenin simgesidir türban… Kimilerine göre bir bez parçasından ibaret kimilerine göre son derece değerli bir simge; ya da gerçekleri söylemekten çekinenlerin moda dediği şeydir türban…

İslam’da kadınlar için örtünme emri geldiğinden bu yana git gide zayıflayan ve modasallaşan bir yapıyla değişime uğrayan türbana bir de farklı bir gözden, farklı bir açından bakalım: Türk filmleri…

Evet, türbana Türk filmlerinden bakalım. O yıllardır ülkemiz üzerinde emelleri olanların bizim zihniyetimize nakış nakış işlemeye çalıştıkları politikalarında kullandıkları bir simge olarak bakalım türbana…

Türk filmlerinde dikkatinizi çeken bir şey oldu mu hiç? Zengin bir ailenin kadınları açık, makyajlı, süslü-püslüdür. Fakat bir de fakir kadın tiplemesi yapılacaksa hemen başına bir türban üzerine bir basma etek geçirilir. Filmde bir aile zenginken kadınları açık-saçıktır fakat şirketi iflas edip battığında hemen salaş bir mahallede bir gecekondu evine yerleşirler, kadınlarının başına bir türban bağlanır. Sadece fakir olan mıdır türbanı giyen? Ya da türban fakirlik simgesiymiş gibi bizlere gösterilip sanki türban giyen fakir, aciz, zavallı gibi mi gösterilmiştir?

Evet, maalesef yıllardır bizim ülkemizde Kur’an-ı Kerim okumanın suç sayıldığı, okuyanın cezaevlerinde işkence gördüğü dönemlerde türbanda kadının bir örtünme değeri olmasından çıkarılmak için medya kullanılmış; türban giyen bir zavallı, bir aciz gibi gösterilmiştir. Türban giymek güçsüzlük gösterisi olmuştur. Bu fikirlerin sahipleri bugün Florida’da, Hawaii’de yalılarında yaşıyor, bu fikirleri bizim ülkemizde uygulayan patronlarımız da yavaş yavaş cezaevi yüzü görmeye başladılar. Elindeki mermi atan demire güvenerek silahla baskı kurduktan sonra psikolojik olarak yıpratmak için de filmlerde bu sahneleri kullananlar yavaş yavaş hak ettiklerini buluyorlar. Ve! Dikkatinizi çekiyor mu onların yasakladıkları, yaktıkları Kur’an-ı Kerim bugün dev salonlarda okunuyor. En yüksek tepelerden haykırılıyor.  Çünkü Kelam-ı Kadim olan Kur’an-I Kerim’in Saff Suresi 8. Ayette şöyle buyurur: “Onlar Allah’ın nûrunu ağızlarıyla üfleyerek söndürmek isterler. Fakat kâfirlerin hoşuna gitmese de, Allah nûrunu tamamlayacak.” Onlar ne yapmak isterlerse istesinler Allah(C.C.) varlığını ispatlıyor…

Türban bir fakirlik simgesidir: kibirde fakir, hoşgörüde zengin olanların simgesidir. İsyan da fakir, tefviz de zengin olanların simgesidir. Türk filmlerindeki zenginlikten fakirliğe düşmüş kadınların değil…

Engin DİNÇ

01.08.2012

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.