Cübbül Hüzun

بِسْــــــــــــــــــــــمِاﷲِارَّحْمَنِارَّحِيم

Rahman ve Rahim olan Allah(C.C.)’ın adıyla. O(C.C.)’nun adıyla başlamayan hiçbir şey ile O(C.C.) hakkında söz edilemez. O(C.C.) birdir.

“De ki: O Allah Birdir.” (İhlâs/1)

O(C.C.) bana, sana, herkese; her kim olursa olsun ona şah damarından daha yakındır.

“Biz ona şah damarından daha yakınız.” (Kaf/16)

Ammar bin Seyf (r.a.) rivayetinde Ebi Maan İbn Sirin’den (r.a.) Ebu Hureyre’nın (r.a.) rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (s.a.v) buyurdular:  “Gam kuyusundan Allah Teâlâ’ya (c.c.) sığının.”

Gam Kuyusu nedir? Dediklerinde şöyle buyurdular: “Cehennemde bir vadidir. Cehennem her gün ondan yüz defa Allah Teâlâ’ya (c.c.) sığınır.”

Kim oraya girecek ya Resûllallah (s.a.v.) diye sorulduğunda ise şöyle buyurdular: “Amelleriyle riyakâr olan karilerdir. Kur’an hafızlarıdır.”

İbn Mace’de (r.a.) aynı manada bir rivayeti vardır. “Allah’ın (c.c.) en çok kızdığı hafızlar ise zalim İdarecileri ziyaret edenlerdir.”

Bu kuyu öyle bir kuyudur ki Cehennem dahi ateşinin o kuyuya değmemesi için Allah’tan (c.c.) medet dilemektedir. İşte o kuyu Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in (s.a.v.) bizlere bildirdiği Cübbül Hüzün Kuyusu’dur.

Bu kuyunun ehli hafızlar, imamlar, âlimler olacaktır. Lakin ehli İslam olmasına rağmen haksız karşısında Rabbinin kurallarını korumayan, Hakk’ı korumayan, zalim karşısında çıkarları için susan, zalim yönetici ile beraber olarak o zalimi ettiği zulümlerden dolayı uyarmayandır.

O kuyu, İslam’ı tahrip etmek için kendilerine göre inanç şekilleri ortaya çıkartanlar, âlim olmasına rağmen, bilgisi olmasına rağmen, hafız olmasına rağmen ayetleri, hadisleri yalanlayanlar, ibadetleri kısaltanlar, var olan ibadet için yok diyenlere özgüdür.

Sen Allah’ı (c.c.) koru, Allah (c.c.) da seni korusun.

Allah’ım (c.c.) senin Hakk’ın için kullanamayacağım ilmi bize nasip etme. Bizleri sapıklaşarak senin kuralların dışına taşanlardan, senin kurallarını yalan sayanlardan eyleme. Bizleri cehennem kuyularından koru. Âmin İnşAllah.

Engin DİNÇ

06/08/2013

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.